Acne – patientinformation

ph Artiklar Leave a Comment

[dropcap]A[/dropcap]cne (stavas också Akne) drabbar nästan alla mer eller mindre tidigt i puberteten. Acne beror på inflammation i talgkörtlarna som omger håren i ansiktet och på överkroppen.

Utseende Acne

Bakgrund acne

I puberteten ökar kroppens produktion av manligt könshormon (testosteron) hos båda killar och tjejer. Detta stimulerar talgkörtlarna till en ökad produktion av hudfett/talg och är en stor del i uppkomsten av acne. Acne beror mycket sällan på någon hormonrubbning och samma hormonnivåer ger mycket olika acne hos olika individer. Fel hormonpreparat eller tillskott av manligt könshormon förvärrar nästan alltid acne. I puberteten öka hudens produktion av eget fett (mjukgörare) och samtidigt blir talgkörtlarnas utförselgångar trängre. Detta kan stänga igen utförsgångarna från talgkörteln så att inflammation/hudsvullnad uppstår.

Acnen beror också på ett samspel med en normalt förekommande bakterie som heter Propionebacterium acne. Denna bakterie lever av hudfett.

När hudfettet bryts ner, bildas avfallsprodukter och fettsyror som ytterligare irriterar talgkörteln så att det uppstår inflammation/svullnad i huden.

Symptom av acne

De första acneförändringarna som uppstår kallas pormaskar som kan vara svarta eller vita. Pormaskar är ansamlingar av talg som är vanligast vid tonårsacne. Inflammationen gör att det ofta samtidigt bildas ömma, röda små knutor eller vita varblåsor. Om acnen står längre obehandlad eller om inflammationen är svårare, så läker ofta acnen med ärrbildningar som följd.

Prognos för acne

Obehandlad acne har normala maximum vid ca 16-19 års ålder. Sedan avtar aktiviteten vanligen vid ca 20-25-årsåldern. Vissa personer, framförallt kvinnor, kan har acneproblem upp till ca 50-års ålder. Termen ”ungdomsacne” gäller i högre grad män än kvinnor eftersom mäns acne avtar i högre grad med ålder jämfört med kvinnor.

Ärr av acne

Svårare eller mer långvarig acne kan läka med ärrbildningar som följd. Även mildare acne kan ge ärr om den är obehandlad och mer långvarig. Acneärr, när de väl har uppstått, består resten av livet. Dock tar det ca 1-2 år för varje ärr att ”mogna”, vilket gör det mycket svårt att avgöra slutresultat och utseende första året efter bildandet av ett ärr. All behandling har som mål att undvika bildandet av ärr.

Följder av acne

Acne kan vara mycket psykiskt belastande och förstöra ett normalt socialt liv. Det finns många som kan isolera sig och undvika sociala aktiviteter, skola, jobb och relationer pga acne. Livskvaliteten skattas ofta såsom kraftigt sänkt av den som är drabbad.

Försämringsfaktorer av acne

Det finns många felaktiga föreställningar om acne. Följande är relativt vanliga försämringsfaktorer:

 • Vissa kosmetikapreparat, särskilt vissa fuktighetskrämer förvärrar. Generellt gäller att ju fetare kräm, ju större risk och ju mer ekologisk/naturligt preparat, ju större risk för acne och inflammation. Leta efter icke-komedogen/”non comedogenic” och köp från stora välkända märken istället för små eller okända salongspreparat.
 • Smink: Undvik täckande, fet, makup och använd istället mer lättviktig smink som andas mer. Gärna puder framför tjockare foundation. Välj märke som skyltar med icke-komedogen/”non comedogenic”.
 • Klämmande och pillande – kan förvärra inflammation och öka risken för ärr
 • Menstruation – vanligt med uppblossning fr.a. före mens och ägglossning.
 • Vissa läkemedel: fr.a. hormonpreparat (P-stav, p-spruta, hormonspiral mm), kortisonkrämer, kortisontabletter, hormonpreparat eller depressionsmedlet Litium
 • Kosttillskott: Vissa kosttillskott på gym eller som prestationshöjare har visat sig förvärra acne.
 • Sol: Kan tillfälligt förbättra acne hos vissa på grund av att inflammationen minskar men sol kan också ge försämring (särskilt vid avslutande av solning) och ger sämre estetik (pigmenteringsrubbning) i läkningen vilket kan ge mer synliga ärr. Undvik solning på acne.

Goda råd mot acne

Det florerar många råd kring acne. Följande har dock stöd.

 • Låt bli att klämma/pilla, det riskerar bara att förvärra.
 • Acne är ett medicinskt tillstånd: Sök därför inte icke medicinsk hjälp på exempelvis alternativmedicin, hudsalonger eller icke-läkemedelsklassade preparat. Förutom kostnaden du får, utan att få effekt, så riskerar du att försämra din acne och du riskerar att gå miste om fungerande behandlingar samt fördröja effektiv behandling och därmed skapa ärr. Använd beprövade läkemedel och låt läkare hjälpa dig med effektiva receptbelagda behandlingar.
 • Kosmetika: Återigen, kosmetika kan förvärra men en luftig makup som andas går bra för de flesta. Tvättas av med mild (icke tvålbaserad) cleanser på kvällen. De flesta fuktighetskrämer kan försämra acne. Kosmetikaklassade preparat, inklusive exempelvis krämer, serum och behandlingar från hudsalonger, får enligt lag/föreskrifter inte marknadsföras såsom effektiva i behandling mot acne.
 • Kosttillskott: Exempelvis B-vitamin mm. Har ingen bevisad positiv effekt, kan däremot eventuellt förvärra på sikt.
 • Salongsbehandlingar: Risk för fördröjning av effektiv behandling, risk att bli lurad att köpa icke effektiva behandlingar.
 • Laser/IPL: Har ingen varaktig effekt på acne.
 • Kemisk peeling: Viss kemisk peeling kan ha god effekt (framförallt 30% salicylsyrepeel) men den är dock tillfällig, ca 6 veckors effekt efter en effektiv peel-serie med 2 veckors intervall några gånger, upprepning krävs oftast inom 3 månader. Det innebär att behandling näranog måste vara kontinuerlig för att fungera.
 • Föda: Trots mycket forskning så finns inga bevis för att födoämnen påverkar acne, men om Du är övertygad om att ett visst livsmedel ger acne så undvik det en period.

 

Lokala läkemedel mot acne

Alla läkemedel har tid till effekt och ger effekt först efter ca 6-12 veckor. Undantaget är ändringar i hormonpreparat (p-piller) som kan ta så lång tid som upp till något år innan det ger effekt på acne. Det går därför inte att utvärdera ett lokalt läkemedels effekt förrän tidigast efter 6 veckors användning.


Lokala läkemedel finns både receptfria och receptbelagda och bäst brukar kombinationskrämer ( som har 2 olika läkemedel i samma kräm ) att fungera (receptbelagda). Lokala läkemedel ska alltid användas på hela områden och fungerar inte om de används punktvis.

Systemläkemedel mot acne

När lokala läkemedel har otillräcklig effekt, eller om acnen är ärrbildande, så rekommenderas systemiska läkemedel (tabletter). Det finns här både tillfälligt verkande läkemedel och botande kurer. Tillfälligt verkande kan skrivas ut av husläkare, men botande kurer kan endast skrivas ut och skötas av hudläkare.

Acne kan botas

All acne kan kraftigt förbättras och nästan alla kan botas för flera år framöver, ibland livslångt. Om din acne är svår, eller inte förbättrats tillräckligt på lokala läkemedel, så finns det ingen anledning att ge upp. Inte heller ska någon acceptera ärr i väntan på att olika steg ska prövas om acnen är ärrbildande eller svårare. Vi på SkinDoc botar acne med systembehandlingskurer.

Botande systembehandling mot acne

Vi kan här enligt regler inte skriva läkemedelsnamn eller preparat. Vi kan däremot informera om att vi har många patienter som vi botat mot acne. Ca 6-9 månaders tablettkur behövs, en serie återbesök, några labbprovtagningar och ibland kombinationsbehandlingar. Vi har goda rutiner för detta och många hundra patienter har för närvarande pågående kurer hos oss.
Ingen ska behöva få acneärr !Hudläkare hos SkinDoc

Sök hudläkare med egenremiss

Du som har svår acne kan boka hudläkare med vår egenremiss-guide. Vi ringer dig senast dagen efter du fyllt i guiden.

Klicka här för egenremiss

Läs mer – Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer mot acne

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer tonar ner betydelsen av antibiotika och pekar på dess risk för resistensutveckling. Bättre alternativ finns. Om du önskar så kan rekommendation hämtas här: Läkemedelsverkets rekommendationer mot acne

Dela denna info

©SkinDoc – Allt innehåll och information är unikt framtaget och skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Användning är endast tillåtet för privat, icke-kommersiellt bruk samt för husläkares bruk till sina patienter. All kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd från SkinDoc. Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.
Foto: © Anders Hallén & SkinDoc – om reproduktion önskas kontakta oss för godkännande, tryckoriginal och mer att välja på.

Lämna ett svar