Alopecia Areata – Patientinformation

ph Artiklar Leave a Comment

[dropcap]A[/dropcap]lopecia areata är en relativt vanlig orsak till håravfall. Det uppstår hos 0,1-0,2 % av befolkningen. Alla typer av hår, även skägg, ögonfransar, kroppsbehåring mm kan drabbas. Alla åldrar kan få alopecia areata, även barn.

Utseende Alopecia Areata

Symtom

Alopecia areata syns som fläckvis håravfall. Varje fläck varierar i storlek från någon cm till mycket stora kala områden. Antal fläckar varierar från enstaka till många. Ibland kan håravfallet också drabba ögonbryn, ögonfransar, skäggbotten och annan kroppsbehåring. Huden inom de kala partierna är helt normal, mjuk och slät, utan tecken till rodnad eller annan irritation.

Utredning vid alopecia areata

Diagnosen sätts på det kliniska utseendet. Inga prover kan hjälpa till med diagnos. Alopecia areata är en autoimmun sjukdom som drabbar i övrigt friska personer och beror inte på bristtillstånd eller annan sjukdom. Det finns därför ingen nytta eller anledning till att ta labbprover eller ytterligare utredningar.

Orsak

Sjukdomen anses vara en s k autoimmun sjukdom, dvs. kroppen reagerar ”allergiskt mot sig själv”. Hårstråna går då in i vilofas, dvs. växer inte ut och viloperioden kan vara i 6-12 månader, ibland längre. Hårrötterna är dock ej förstörda utan endast ”vilande”

Behandling

Det saknas ännu effektiv behandling av alopecia areata. Håret återkommer spontant inom 1-2 år, dock med risk att nya fläckar uppstår. Ingen lokala krämer mm har ännu lyckats visa effekt. Vid svårare utbredda fall, där den spontana förbättringen dröjer så finns vissa metoder att kunna få hårstråna ur denna viofas. Risken för biverkningar vid alla behandlingar tillsammans med att effekterna är begränsade och tillfälliga, gör att det idag inte anses välgrundat att i de flesta fall behandla. Zinktabletter, vitamintillskott, hälsokost mm har prövats men inte visat sig ge någon effekt. Inte heller fungerar kortisonkrämer. Medel mot normalt manligt håravfall har inte heller dokumenterad effekt vid denna typ av håravfall. Laserbehandlingar fungerar inte. Experiment och foskning pågår och vissa effekter har kunnat uppnås med så kallade JAK-hämmare, men biverkningar är inte acceptabla och ännu finns inget godkänt läkemedel för behandling av alopecia areata.

Kortisoninjektioner mot alopecia areata?

Det fungerar ofta att injicera kortison mitt i huden i fläckarna med multipla små sprutstick. Detta har dock ingen långtidseffekt (måste upprepas var 3e-4e vecka) och har ingen effekt på totala prognosen eller förloppet. Kortisoninjektioner har också biverkningsrisker såsom uttunnad hud, uttunnat underhudsfett (det kan bli en ”grop”), risk för att det bildas synliga kärl samt mindre systembiverkningar på kroppen.

DCP-behandling mot alopecia areata

Om man efter 1-2 år ännu inte ser någon återväxt kan man behandla de kala fläckarna med ett allergiframkallande ämne (Diphencyprone =DPC). Man framkallar då ett måttligt eksem på de kala fläckarna, och försöker genom detta få bort blockeringen av hårtillväxten. Metoden är svårhanterlig och ger snabbt allergier samt kräver i början behandling en gång i veckan. Tyvärr har inte metoden någon effekt vid alopecia totalis, (när man förlorar all hårväxt). DCP-behandling utförs i Stockholm endast via Hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset.

Prognos

De flesta med alopecia areata får bara mindre, hårlösa fläckar som går att kamma över och på så sätt dölja i väntan på att man återfår sin hårväxt spontant, vanligen inom 1-2 år. I de allra flesta fall återkommer hårväxten spontant inom 6- 12 månader, ibland kan det dock ta flera år. Återfall förekommer och särskilt hos personer med benägenhet för astma, hösnuva eller böjveckseksem (atopi) finns risk för nya perioder med håravfall.

Peruk

Om man får stora kala områden så att det är omöjligt att dölja kan man ha nytta av en peruk. De flesta landsting har perukbidrag som kan fås efter intyg av hudläkare där någon av medicinska skäl behöver peruk. Vi kan hjälpa till med sådant perukintyg för Stockholms läns landsting i mer utbredda eller långvariga fall.

Remiss? Specialistsjukvård?

Alopecia areata är normalt inte specialistsjukvård. Inga hudprover, labbprover eller annan utredning kan tillföra något. Inte heller finns någon effektiv behandling att ge. (se ovan). Därför kan vi som specialister normalt inte ta emot eller boka. Vi bokar endast på frågeställning om perukbidrag och endast via läkarremiss.

Dela denna info

©SkinDoc – Allt innehåll och information är unikt framtaget och skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Användning är endast tillåtet för privat, icke-kommersiellt bruk samt för husläkares bruk till sina patienter. All kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd från SkinDoc. Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.
Foto: © Anders Hallén & SkinDoc – om reproduktion önskas kontakta oss för godkännande, tryckoriginal och mer att välja på.

Lämna ett svar