Capio Specialistkliniker förvärvar SkinDoc

ph Nyheter

Image

Capio har träffat avtal om att förvärva SkinDoc, en ledande aktör inom specialiserad hudsjukvård. Capio Specialistkliniker kommer att utveckla och integrera SkinDoc i Capios övriga verksamhet vilket innebär att man som vårdgivare breddar sitt digifysiska patienterbjudande.

Capio har träffat avtal om att per den 1 februari förvärva 80 procent av aktierna i SkinDoc, som är en ledande aktör inom specialiserad hudsjukvård i Stockholm. SkinDoc har ca 30 anställda och omsatte under år 2020 ca 55 miljoner SEK. Förvärvet innebär att Capio utökar sitt breda digifysiska utbud genom att inkludera ytterligare en specialistklinik och kompetens inom området hudsjukdom, vilket stödjer vårdkedjor och remissflöden med andra Capio enheter.

”Vi är väldigt glada att tillsammans med Capio ha möjlighet att kunna utveckla och fortsatt erbjuda bästa möjliga hudsjukvård till fler patienter som behöver specialiserad hudsjukvård. Vi ser också fram emot att kunna ge fler möjligheter till digifysisk vård till våra patienter tillsammans med Capio. Vi hoppas också kunna bidra med vår specialistkompetens inom hudsjukvård till Capios hela verksamhet," säger Per-Håkan Olausson, VD, SkinDoc.

Capio Specialistkliniker kommer framöver utveckla och integrera SkinDoc i sin övriga verksamhet för att kunna ge patienten ett brett utbud med högt fokus på kvalitet. Förvärvet förutsätter godkännande från Region Stockholm.

”Vi är mycket glada för möjligheten att förvärva SkinDoc och ser att det är av strategisk betydelse för Capio Specialistkliniker då vi stärker de digifysiska vårdkedjorna och möjligheten att genom endast en kontakt få all typ av vård under samma tak. Vi ser fram emot att utveckla våra patienterbjudanden ytterligare tillsammans med SkinDoc, som tillför en ny specialitet och tillväxt till vår verksamhet,” säger Victoria Bohlin, Affärsområdeschef för Capio Specialistkliniker.

Om SkinDoc

SkinDoc är en ledande aktör inom specialiserad hudsjukvård som är verksam inom vårdval i Region Stockholm med två olika mottagningar, Liljeholmen (Södra) och Danderyd (Norra). Mottagningarna erbjuder bred kompetens och utbud inom specialiserad hudsjukvård. Utbudet inkluderar svårare hudsjukdomar med behov av systembehandlingar samt hudcancers diagnostik, kirurgi och en bredd av olika hudcancerbehandlingar inklusive avancerad ansiktskirurgi. SkinDoc bedriver även en hudkirurgisk utbildningsmottagning där ST-läkare från hela landet bjuds in för att utbilda sig i mer avancerad hudkirurgi.


Capio är en nordisk vårdgivare som erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Den fysiska vården kompletteras med digitala tjänster och verktyg som möjliggör att patienten får hjälp digitalt när det är möjligt och fysiskt när det behövs. Sedan november 2018 är Capio en del av Ramsay Santé, en ledande europeisk vårdgivare med totalt 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information om Capio och Ramsay Santé besök www.capio.se och www.ramsaygds.fr.