Egenkontroll av huden-leta hudcancer med rätt metod

ph Artiklar

[dropcap]E[/dropcap]genkontroll av huden är viktig. Det hänvisas till egenkontroll i vårdprogram och alla är överens om att tidig upptäckt av hudcancer sparar liv. Men det är svårt: Hur gör man en egenkontroll? Hur ska man tänka? Vilka förändringar ska man söka för?

Sök hudcancer – ABCDE-kriterierna

ABCDE-kriterierna för att leta efter hudcancer har stor spridning. De har funnits sedan 1985 och utökades med E år 2004. De lärs ut fortfarande till läkare och på läkarutbildningar i hela världen. Men tyvärr fungerar de inte så bra i praktiken. Detta eftersom väldigt många vanliga, ofarliga hudförändringar uppfyller kriterierna och en del farlig hudcancer inte uppfyller ABCDE-kriterierna. Vi rekommenderar därför inte att ABCDE-metoden används som ensam metod i letandet efter hudcancer utan endast som ett komplement. Metoden säger att om någon av kriterierna är uppfyllda, så kan förändringen misstänkas vara hudcancer.

[dropcap]A[/dropcap]ssymetry ( = assymetri ) Dra en tänkt linje i mitten av förändringen. Om förändringen är symmetrisk är bägge sidor likadana (spegelbild). Om bägge halvorna inte är likadana ( spegelbilder av varandra ) så kallas förändringen assymetrisk och kan misstänkas för att vara hudcancer enligt detta kriterie.

[dropcap]B[/dropcap]orders ( = kanter ) Ett ofarligt märke har vanligen mjuka,jämna kanter utan avvikande färger eller ”utstickare”. Kanten på ett malignt melanom tenderar att vara ojämn, särskilt till sin pigmentering. Om förändringen inte har mjuka, jämna kanter så är kriteriet uppfyllt.

[dropcap]C[/dropcap]olor (= färg ) De flesta ofarliga förändringar har bara en färg, eller lite olika nyanser av brunt som inte avviker för mycket. Om det finns fler färger, såsom svart, rött, blått, oregelbundna prickar eller ljusare fält i den, så är kriteriet uppfyllt och förändringen är misstänkt för hudcancer.

[dropcap]D[/dropcap]iameter ( = diameter ) Många ofarliga förändringar är små. Kriteriet Diameter säger att om någon förändring är >6mm, så är kriteriet uppfyllt och förändringen är misstänkt för att vara hudcancer. Dock, det finns en hel del maligna melanom som är mindre, så i praktiken så anser många idag att kriteriet borde säga 3 eller 4 mmm istället. Dock, många ofarliga förändringar är också 6mm eller större.

[dropcap]E[/dropcap]volving ( = utvecklas ) Vanliga så kallade nevi, som alla har många utav, utvecklar sig långsamt och tämligen likartat med övriga förändringar. När ett specifikt märke utvecklar sig på ett konstigt sätt i färg, form, blödning, klåda eller annat så är det ett starkt varningstecken.

”E är den viktigaste av ABCDE-kriterierna och den enda som är riktigt bra.”Hudläkare hos SkinDoc

Fula Ankungen – metoden

Fula ankungen-metoden är en relativt ny och mycket bra metod för att upptäcka och sortera vilken fläck som man kan misstänka och söka hudläkare för, bland alla prickar på kroppen. Den är enkel, fungerar både för läkare i undersökningssituationen och i egenkontroller. Den är också enkel att lära ut och enkel att komma ihåg.

Metoden går ut på att leta efter den enstaka förändring som avviker från övriga förändringar på kroppen = ”den fula ankungen”.

Tre exempel på ”fula ankungen”. När det finns fler av samma sort inom ett området så kan de ignoreras, men när en tydligt avviker från övriga så kallas den ”fula ankungen”.

”Vi rekommenderar Fula-ankungen-metoden vid egenkontroll och använder den själva som del av läkarkontrollen .”Hudläkare

Metodik för egenkontroll (ca 1ggr/mån)

1) Börja med ansiktet, inklusive näsa, läppar och öron (både på och bakom öron)

2) Hårbotten/skalpen. Det underlättar med hårtork eller kam. Extra noggrannt om du inte har hår ( mer sol då)

3) Både bak och framsidan på armarna. Börja med armhålor och gå utåt och glöm inte att titta mellan fingrar.

4) I helkroppsspegel, börja med armar/armhålor

5) Kontrollera överkroppen i spegeln. Kvinnor bör inte glömma att kolla mellan och under brösten.

6) Vänd dig om och använd en handspegel för att kontrollera ryggen och nacken

7) Rumpan och baksida av benen ner till hälarna. Vänd dig om och kontrollera även underlivet. Kontrollera framsida benen och ovansida av fötterna.

Avsluta genom att kontrollera fotsulor och mellan tår.

”Om du hittar någon avvikande förändring enligt fula ankungen-metoden, som dessutom utvecklar sig till att bli allt mer avvikande, så boka tid hos hudläkare Stockholm SkinDoc”SkinDoc

Dela denna info

©SkinDoc – Allt innehåll och information är unikt framtaget och skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Användning är endast tillåtet för privat, icke-kommersiellt bruk samt för husläkares bruk till sina patienter. All kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd från SkinDoc. Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.
Foto: © Anders Hallén & SkinDoc – om reproduktion önskas kontakta oss för godkännande, tryckoriginal och mer att välja på.