Euromelanoma 2019

ph Okategoriserade

13-17 maj 2019. Bokning öppen nu. Ring 0855003570 (årets enda vecka utan remiss)

Hudläkare utan remiss endast denna vecka under 2019, annars alltid remisskrav.

barn ska skyddas

Årets kampanjtema internationellt är att din hudcancerrisk startar som barn. I Tyskland riktas exempelvis särskild insats mot förskolor.

Solexponenring som barn eller ungdom, ger stark riskökning för hudcancerformen malignt melanom flera decennier senare.

Vi vill i första hand därför kontrollera vuxna som solexponerats mycket som barn eller vuxna och vi vill förebygga genom att alltid solskydda barn och ungdomar.

Image

Boka hudläkartid om du har...

  • Märke eller sår som ändrat sig?

    Vi kallar sådant avvikande märke "fula ankungen".

  • Oro för att märket är hudcancer

    Ofarliga saker som ex åldersvårtor får vi inte ta emot.

SkinDoc har särskilt fokus på ansiktet. Om du har hudcancer eller oro för hudcancer i ansiktet så extra välkommen till oss.

Om Euromelanoma 2019

Euromelanoma är en kampanj mot hudcancer som drivs i hela europa (ca 33 länder deltar). Kampanjen är en europeisk satsning för att förebygga och tidigt upptäcka malignt melanom och andra former av hudcancer.

- Att utbilda befolkningen i hur hudcancer ser ut och hur man kan upptäcka det hos sig själv eller närstående
- Att förmedla vikten av att hitta hudcancer tidigt
- Att förmedla kunskap kring riskfaktorerna för att utveckla hudcancer.
- Att undervisa i hur man kan skydda sig mot solen som är den viktigaste orsaken till hudcancer. och
- Att erbjuda extra många besökstider direkt till hudspecialist utan remiss för bedömning av huden.

"Du som söker för bedömning och åtgärd av hudförändring som skulle kunna vara farlig (misstänkt malign / hudcancer) prioriteras alltid till bedömningsbesök och åtgärd före andra hudsjukdomar."

Frågor / svar