Handeksem – Patientinformation

ph Artiklar Leave a Comment

[dropcap]H[/dropcap]andeksem finns flera olika sorter av och handläggningen och utredningen skiljer sig mellan de olika typerna. Handeksem drabbar ca 10 % av befolkningen varje år. Det typiska handeksemet har kliande millimeterstora vattenblåsor (kallas ”vesikler”) vid försämring.

Utseende Handeksem

Typer av Handeksem

Olika typer av eksem kan samverka. Atopiskt eksem ingår ofta i de andra typerna. Man kan ha flera typer samtidigt (multifaktoriell orsak).


Atopiskt handeksem Oftast uppstående av att händerna belastas mer än vad individens hudbarriärs medfödda styrka tillåter. Det kan dock också uppstå utan att man har extremt slitage av händerna. Patienterna har en medfött känslig hud, ofta böjveckseksem som barn och samtidigt ofta andra ”atopiska symptom” såsom exempelvis ögon- näs- eller luftvägsallergier samt luftvägskänsligheter och eventuellt astma. Ofta finns andra i familjen med liknande symtom (det är ärftligt).


Traumiterativt handeksem fås p.g.a. slitage av huden, fr.a. vissa yrken med mycket kontakt med vatten, rengöringsmedel, smuts etc, t.ex. vårdyrken, frisörer, mekaniker, städning. Fås lättare om man har medfött känslig hud, d.v.s. är en s.k. atopiker.

Kontaktallergiskt eksem Detta betyder att eksem uppstår på stället som har kontakt med visst ämne som man har allergi mot. Nickelallergi är typeksemplet, där eksem uppstår på hud som har direkt kontakt med nickel. Eftersom händerna har kontakt med många ämnen så finns risk att kontaktallergi kan vara en del av orsaken till handeksem. Det är inte ovanligt att patienter har både atopiskt eksem och kontaktallergi som orsak till handeksem. Lapptest/epikutantest utförs alltid vid långvarigt handeksem eller misstanke om kontaktallergiskt eksem. SkinDoc har material och goda rutiner för dessa tester.

Alternativa diagnoser som liknar handekem

Psoriasis kan misstolkas som handeksem och det kan vara svårt att se skillnaden. Handpsoriasis brukar dock ej ha särskild uttalad klåda och har inte vattenblåsor (vesikler). Fingertoppar är vanlig lokalisation. Handpsoriasis har vanligen ingen eller endast måttlig förbättring av kortisonkrämer och det krävs mycket starka krämer för att göra skillnad. Kännetecknas av torr, fjällig, rodnad hud med sveda och spricktendens. Förbättras av feta salvor, avfjällande salvor och systembehandlingar. Psoriasis finns oftast på andra lokaler också, såsom exempelvis armbågar och hårbotten.
PPP (pustulosis palmoplantaris) är en psoriasisvariant med ”varblåsor” som kan vara vita, röda eller svarta under fotsulor eller i handflator. Drabbar huvudsakligen rökande kvinnor.
Svampinfektion När handeksem beror på svampinfektion så finns oftast samtidig, kronisk svampinfektion på fötterna. Särskilt mellan tårna vid lilltån. Allmän svampinfektion på händer syns framförallt som torr, finfjällig/mjölig hud som kan likna psoriasis. Diagnosen ställs med svampodling/svampprov och behandlingen är långvarig med kräm eller tabletter och återfallsrisken efter behandling är mycket hög.

Symtom handeksem

Klåda och millimeterstora vattenblåsor (vesikler) är typiska symtom vid handeksem. Vid nagelbandsengagemang kan nagelns tillväxt och form påverkas. Se foto för illustration.

handeksem fingrar och naglar

Prognos för handeksem

Långtidsprognosen för handeksem är mycket individuell och mycket varierande, men en tendens till kroniskt återkommande besvär finns ofta. Framförallt vid handeksem där grundorsaken är atopiskt eksem, nickelallergi eller yrke/hobby som medför mycket slitage på händerna.

Försämringsfaktorer för handeksem

Allt som sliter på hudbarriären (torkar ut huden), exempelvis: vatten, rengöringsmedel, lösningsmedel, oljor, ”smuts” etc försämrar oftast handeksem och kan orsaka utbrott. Det finns mycket större känslighet vid eksem än vid psoriasis eller PPP. Handskar behövs ofta, men även handskar kan belasta med fukt och hudbarriärskada och därför rekommenderas tunna torra bomullsvantar under arbetshandskar.

Goda råd för att undvika handeksem

• Andvänd alltid handskar vid våtarbete, som ska användas så kort tid som möjligt men så lång tid som nödvändigt. Hanskar ska vara hela,rena och torra.
• Använd gärna bomullsvantar under täta arbetshandskar, under diskhandskar, plasthandskar mm annars blir händerna fuktbelastade av svett i handsken.
• Undvik slitage och belastning på hudbarriären och då särskilt med vatten, tvål och rengöringsmedel.
• ”Återfuktande handsprit” är bättre som tvätt och uppfräschning av händer när inte händerna är synligt smutsiga. Alkoholbaserade desinficeringsmedel belastar hudbarriären mycket mindre än vattentvätt.
• Mjukgörande krämer flera-många gånger/dag, gärna en fetare salva till natten. Alltid efter vattenkontakt.
• Råden gäller inte bara arbete, utan minst lika mycket fritid, semester och hemma. Tänk på att undvika eller skydda händer från våtarbete. Använd torra vantar på vintern.

Behandling av handeksem

Handeksem behandas som regel i första hand med stark kortisonkräm i kurer som varar över flera veckor samt upprepas vid behov. Svaga kortisonkrämer har oftast otillräcklig effekt och ger bara tillfällig lindring. Mjukgörande krämer (parfymfria, ofta på recept) flera gånger per dag. OBS! Mjukgörare ska inte ses som en behandling mot eksem, bara som förebyggande för att minska risk för uppblossningar.

Ljusbehandling (UVB eller Bucky på särskilda behandlingsmottagningar) kan ibland användas. Vid psoriasis kan man även prova med kombinationskräm med vitamin D+stark kortisonkräm. Svårare fall: Det finns flertal, ofta väl fungerande systemläkemedel (sprutor eller tabletter) och även licensbelagda sådana där särskild ansökan och beställning måste göras. Vi har på SkinDoc många patienter, rutiner och kunskap för att sköta dessa behandlingar. Regelbundna kontroller, besök och blodprover behövs.

Remiss? Specialistsjukvård?

Mildare handeksem eller handeksem som svarar bra på behandling några få gånger per år, behöver inte specialistsjukvård. Handeksem som är långvarigt eller svårbehandlat ska normalt genomgå epikutantestning (kontaktallergi?) och få hudläkarbedömning. Vi på SkinDoc hjälper då gärna till på remiss från läkare.

Dela denna info

©SkinDoc – Allt innehåll och information är unikt framtaget och skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Användning är endast tillåtet för privat, icke-kommersiellt bruk samt för husläkares bruk till sina patienter. All kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd från SkinDoc. Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.
Foto: © Anders Hallén & SkinDoc – om reproduktion önskas kontakta oss för godkännande, tryckoriginal och mer att välja på.

Lämna ett svar