Sök hudläkare med eller utan remiss från hela Sverige

Du har rätt att välja hudläkare
i hela sverige

Patientlagen ger dig rätt att, oavsett var du bor, att välja hudläkare med landstingsavtal i hela Sverige. Du som patient väljer var remiss ska skickas, oavsett var du bor. Välj gärna SkinDoc,tack.

Vi som har remisskrav accepterar likvärdigt, enligt lagtext, remisser från valfri offentligt ansluten läkare i Sverige.

Sök hudsjukvård hos oss från hela Sverige

Har du svårt att hitta hjälp från hudläkare där du bor? Du är mycket välkommen till oss. Den nya patientlagen från 2015-01-01 ger dig rätt att fritt välja specialistsjukvård ( hudläkare ) i hela Sverige, även utanför det län där du är folkbokförd
Det är ditt val som patient var din husläkare ska skriva remiss och be din läkare om att remittera till oss.

Hudläkare för dig som bor i Uppsala

  • Vi har många patienter från Uppsala län som gärna reser till oss
  • Du har som patient rätt att bli remitterad utanför egna landstinget om du önskar
  • Landstingsavgifter och högkostnadsskydd gäller
  • Vi har avtal med labb i Uppsala – Om du är från Uppsala så behöver du inte resa extra för eventuell provtagning.

Endast följande landsting kräver läkarremiss till hudspecialist

  • Västerbottens läns landsting
  • Stockholms Läns Landsting (från 1a januari 2017)

Patientlagen [Källa: SLL vårdgivarguiden]

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Den ska stärka patientens ställning, förbättra patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i mötet med vården.
Lagen innebär stora förändringar för vården. Invånarna får nu möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela Sverige. Och de kan lista sig i ett annat landsting än hemlandstinget. Detta kommer att innebära stora utmaningar för vårdgivare och landsting i hela landet.

Några viktiga punkter från patientlagen gällande öppen hudsjukvård

  • Invånare får möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela Sverige.
  • Invånare får möjlighet att lista sig på en vårdcentral och välja en fast läkarkontakt i ett annat landsting än hemlandstinget.
  • Vårdgivarnas prioritering av patienter ska enbart baseras på medicinska behov. Detta innebär att landstingen inte kan prioritera sina egna invånare framför patienter som är bosatta i andra landsting.
  • Patienter får utvidgad möjlighet till en ny medicinsk bedömning i valfritt landsting.
Remiss behöver inte skrivas från hemmalandstinget
Det går även bra med remiss från någon lanstingsansluten läkare (vanligen vårdcentral) i hela Sverige. Alltså kan vårdcentralläkare i Stockholm skriva remiss till oss på patient som är folkbokförd i Västmanland.

Remittera till hudläkare från annat landsting


Det är ingen skillnad på att skicka remiss inom eller utom regiongränser. Patienten måste dock betala resan själv över regiongränser. Vi kan också behöva återbesök och då måste patienten resa igen. Labb-prover mm tas endast på provtagningscentraler i Stockholms län

Remissadress: SkinDoc, Svärdvägen 11, 182 33 Danderyd
Remiss-fax: 08 – 550 035 79
Ring oss: 08-550 35 70 (Välj ”vårdgivare” i växeln)

Placeholder