Covid-19 särskilda rutiner - vi har öppet för besök, behandlingar och remisser
OBS! Om du misstänker symptom såsom vid Covid: exempelvis feber, hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskelvärk så kom inte utan ring istället oss 0855003570.  Medföljare endast till barn, i övrigt måste vi neka medföljare.

Inför Ditt besök hos Capio SkinDoc Norra - Danderyd

Välkommen på bokat besök hos SkinDoc Norra (Danderyd)


I Danderyd har vi vår största mottagning som ger fullservice inom hudsjukvård inklusive operationer och tumörbehandlingar.


Vägbeskrivning och karta

Besöksadres:

Svärdvägen 11, Danderyd
Med T-bana (röda linjen, "Mörby C"), buss (Mörby C), bil (E18) - så ligger vi lättåtkomligt och sällan mer än 10-30 min bort från Dig i Stockholmsområdet. Det är väl skyltat, vi har reception i bottenplan.

T-bana, bil eller buss

  • T-bana: Röda linjen, "Mörby centrum"
  • Bil: E18 (Norrtäljevägen) avfart 179, "Mörby". Vi har SkinDoc-skyltar på fasadhörnet och du kan även titta efter skylten "Danderyd Kontor" (vid infart och på byggnadens tak). Det brukar gå att hitta parkering utanför. Gratis parkering 2 timmar finns i Mörby centrum, följ skyltarna.
  • Buss: Flertal bussar stannar på hållplatsen samt bredvid Mörby centrum (Bussar 509,601,602,604,609,610,611,613,618,629)

Karta SkinDoc Norra (Danderyd)

Gångväg från Mörby C

Image

Ombokning och avbokning av tid?

Om Du inte har möjlighet att komma på bokad tid så vänligen meddela oss en avbokning snarast möjligt via 08-55003570, välj avbokning i menyn, och tala tydligt in ditt namn och personnummer efter pipet. Om du sedan önskar ny tid, vänligen ring oss på telefontid.

Avbokning måste göras senast 24h innan besök och eventuellt sent avbokat eller uteblivet besök debiteras dig enligt landstingets regler.

Avbokningar kan göras via SkinDocs formulär på 1177.se.

Direkt till formuläret på 1177:
-> vårt avbokningsformulär på 1177.se

Praktisk info inför ditt första besök

Vi är är skyldiga att endast boka problem som är specialistsjukvård. Därför måste varje problem prövas innan bokning. Tid är nu bokad för bedömning av det problem som bedömts och bokats via remiss (nybesök) eller journaluppgift (återbesök). Om flera samtida problem eventuellt finns eller åtgärder behövs, så bokas återbesök för detta om vi är tillåtna att göra det (om det är specialistsjukvård)

Vänligen respektera att vi inom sjukvårdsuppdraget endast får åtgärda sådant som anses farligt (hudcancer) eller sjukligt, om ditt problem bedöms vara ofarligt och inom det estetiska området, så får vi inte åtgärda problemet eller ta återbesök för det.

Behov av återbesök eller åtgärder och deras planering, görs tillsammans med läkaren på besöket .
Vi skickar alltid brev eller ringer patienter som vi tagit något prov på. För både hudprover (PAD) och svampprover gäller att om du inte hört något av oss på max 6 veckor så ring oss. Av sekretesskäl så skickar vi bara brev till patienten själv på aktuell folkbokföringsadress eller ringer det nummer vi har registrerat i vårt journalsystem.
Om problemet som ska bedömas involverar ansiktet, så ska du inte ha smink minst några timmar innan besöket eftersom både smink och färsk avtvättning försvårar hudläkarens bedömning.
Första besöket är alltid ett bedömningsbesök. Då gör läkaren en bedömning och sedan gör du och din läkare tillsammans en plan för fortsättning. För en del problem som behöver åtgärdas eller utredas, så görs plan för detta.
Ofta, särskilt vid fråga om tumörer, kan provtagning som ger hudsår vara nödvändigt. Om du inte önskar / kan ha ett sår just nu i livet, informera din läkare så får provtagning/åtgärder planeras till annat besök.
Försök att komma i tid, vi försöker att hjälpa till om vi kan men oftast är vi fullbokade och kan inte hjälpa till vid alltför sen ankomst. Om vi inte kan ta emot vid alltför sen ankomst så kommer vi debitera enligt Region Stockholms gällande regelverk för uteblivet besök.
Vi följer vårdgarantin. Den innebär för planerad specialistsjukvård: – Besök specialist inom 30 dagar från remiss (90 dagar nu under Covid-tider enligt beslut Region Stockholm) – Behandling inom 90 dagar Vårdgarantin förutsätter att ditt problem enligt gällande regler har bedömts och beslutats såsom godkänt för specialistläkarbokning. För beslutade bokningar och godkända remisser, så har vi näranog aldrig överstigit vårdgarantigränserna. Om du vill ha snabbare hjälp än vad vi har erbjudit, vänligen i första hand ring oss 0855003570. Du kan läsa mer om vårdgarantin på 1177.se

Avgifter och betalning

Vi tillämpar Region Stockholms regler för betalningar och avgifter. Dina patientavgifter går sedan oavkortat tillbaks till Region Stockholm. Vi har ingen beslutanderätt gällande patientavgifter.

Du kan läsa mer om SLLs avgifter och regler på 1177.se

Vi accepterar Visa och Mastercard. Tills vidare tar vi inte American Express.
Vi föredrar kortbetalning. Betalningsregler och avgifter följer Region Stockholms beslutade regler.
Sjukvård i Stockholms län tillämpar endast Region Stockholms regler, avgifter och högkostnadsskydd. Du är mycket välkommen att söka och välja oss från annat landsting, men Region Stockholms regler gäller för sjukvård inom Stockholms län.
Vi är anslutna till Region Stoclholms e-frikortssystem. Besök registrerade hos andra vårdgivare i e-frikortssystemet finns då automatiskt hos oss också. Du behöver då inte tänka på detta. Om du är hemmahörande i andra landsting, så är det Region Stockholms system för högkostnadsbelopp som gäller. Men, frikort från andra landsting berättigar till avgiftsfri vård även i Stockholm. Om du har giltigt pappers- eller inplastat högkostnadskort eller frikort, så måste du själv hålla reda på handlingar exempelvis kvitton som visar att du har rätt till frikort och visa upp. Vi kan då hjälpa dig att föra över detta till e-frikortssystemet om du vill.
Särskilda avgifter tillämpas för dig som är asylsökande och/eller har reservnummer. OBS! Giltig legitimation och giltigt LMA-kort måste visas i kassan vid ankomst, annars får vi inte ta emot dig. Dessa handlingar måste styrka din identitet och stämma överens med journal, remiss, annars får vi inte ta emot dig och du kan drabbas av avgifter.