Covid-19 särskilda rutiner - vi har öppet för besök, behandlingar och remisser
OBS! Om du misstänker symptom såsom vid Covid: exempelvis feber, hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskelvärk så kom inte utan ring istället oss 0855003570.  Medföljare endast till barn, i övrigt måste vi neka medföljare.

Inför Ditt besök hos Capio SkinDoc Södra - Liljeholmstorg

Välkommen på bokat besök hos SkinDoc Södra (Liljeholmstorg)


Vid Liljeholmstorg har vi en trevlig hudläkarmottagning.

Här hittar du praktisk info inför ditt besök och bokningen.


Vägbeskrivning och karta

Besöksadress: Liljeholmstorget 7 "Vårdhuset", plan 7, Hiss B
SkinDoc finns i samma hus som Liljeholmens Vårdcentral ("Vårdhuset"). Ingång direkt från torget eller via Liljeholmstorgs galleria. Gallerian ligger i en knutpunkt där tunnelbana, buss och tvärbanan möts. Vart du än kommer ifrån så är det alltid nära via T-bana, Tvärbanan, buss eller bil.

T-bana, bil eller buss

  • T-bana: Röda linjen, "Liljeholmen"
  • Tvärbanan: Hållplats "Liljeholmen"
  • Buss: Flertal bussar stannar vid Liljeholmstorg/Liljeholmen.
  • Bil: Liljeholmstorg galleria (GPS-adress: Nybohovsbacken 38, Stockholm) har P-hus med 900 P-platser. Räkna med 5 min att gå till "Vårdhuset", hiss B, 7tr

Karta SkinDoc Södra (Liljeholmstorg)

Ombokning och avbokning av tid

Om Du inte har möjlighet att komma på bokad tid så vänligen meddela oss en avbokning snarast möjligt via 08-55003570, välj avbokning i menyn, och tala tydligt in ditt namn och personnummer efter pipet.

Om du sedan önskar ny tid, vänligen ring oss på telefontid.

Avbokning måste göras senast 24h innan besök och eventuellt sent avbokat eller uteblivet besök debiteras dig enligt landstingets regler.

Försök att komma i tid, vi försöker att hjälpa till om vi kan men oftast är vi fullbokade och kan inte hjälpa till vid alltför sen ankomst. Om vi inte kan ta emot vid alltför sen ankomst så kommer vi debitera enligt SLLs avgiftsbeslut. Vi kan ofta erbjuda ny bokning om du i efterhand ringer 0855003570
Vi följer vårdgarantin. Den innebär för planerad specialistsjukvård: – Besök specialist inom 30 dagar från remiss (90 dagar nu under Covid-tider enligt beslut Region Stockholm) – Behandling inom 90 dagar Vårdgarantin förutsätter att ditt problem enligt gällande regler har bedömts och beslutats såsom godkänt för specialistläkarbokning. För beslutade bokningar och godkända remisser, så har vi näranog aldrig överstigit vårdgarantigränserna. Om du vill ha snabbare hjälp än vad vi har erbjudit, vänligen i första hand ring oss 0855003570. Du kan läsa mer om vårdgarantin på 1177.se

Praktisk info inför ditt första besök

Vi är är skyldiga att endast boka problem som är specialistsjukvård. Därför måste varje problem prövas för bokning. Tid är nu bokad för bedömning av det problem som bedömts och bokats via remiss eller journaluppgift (vid återbesök). Om flera samtida problem eventuellt finns eller åtgärder behövs, så bokas återbesök för detta om vi är tillåtna att göra det (om det är specialistsjukvård)

Vänligen respektera att vi inom sjukvårdsuppdraget endast får åtgärda sådant som anses farligt (hudcancer) eller sjukligt, om ditt problem bedöms vara ofarligt och inom det estetiska området, så får vi inte åtgärda problemet eller ta återbesök för det.

Behov av återbesök eller åtgärder och deras planering, görs tillsammans med läkaren på besöket .
Vi skickar alltid brev eller ringer patienter som vi tagit något prov på. För både hudprover (PAD) och svampprover gäller att om du inte hört något av oss på max 6 veckor så ring oss. Av sekretesskäl så skickar vi bara brev till patienten själv på aktuell folkbokföringsadress eller ringer det nummer vi har registrerat i vårt journalsystem.
Om problemet som ska bedömas involverar ansiktet, så ska du inte ha smink minst några timmar innan besöket eftersom både smink och färsk avtvättning försvårar hudläkarens bedömning.
Första besöket är alltid ett bedömningsbesök. Då gör läkaren en bedömning och sedan gör du och din läkare tillsammans en plan för fortsättning. För en del problem som behöver åtgärdas eller utredas, så görs plan för detta.
Ofta, särskilt vid fråga om tumörer, kan provtagning som ger hudsår vara nödvändigt. Om du inte önskar / kan ha ett sår just nu i livet, informera din läkare så får provtagning/åtgärder planeras till annat besök.

Avgifter och betalning

Vi tillämpar Region Stockholms aktuella regler för betalningar och avgifter. Patientavgifter ges sedan oavkortat till Region Stockholm och vi har vi ingen beslutanderätt gällande patientavgifter.

Du kan läsa mer om SLLs avgifter och regler på 1177.se

Image
Vi accepterar Visa och Mastercard. Tills vidare tar vi inte American Express.
Vi föredrar kortbetalning men om du verkligen inte kan betala med kort så kan vi ge dig faktura. Betalningsregler och avgifter följer Region Stockholms beslutade regler
Sjukvård i Stockholms län tillämpar endast Region Stockholms regler, avgifter och högkostnadsskydd.
Vi är anslutna till Region Stoclholms e-frikortssystem. Besök registrerade hos andra vårdgivare i e-frikortssystemet finns då automatiskt hos oss också. Du behöver då inte tänka på detta. Om du är hemmahörande i andra landsting, så är det Region Stockholms system för högkostnadsbelopp som gäller. Men, frikort från andra landsting berättigar till avgiftsfri vård även i Stockholm. Om du har giltigt pappers- eller inplastat högkostnadskort eller frikort, så måste du själv hålla reda på handlingar exempelvis kvitton som visar att du har rätt till frikort och visa upp. Vi kan då hjälpa dig att föra över detta till e-frikortssystemet om du vill.
Särskilda avgifter tillämpas för dig som är asylsökande och/eller har reservnummer. Legitimation och LMA-kort måste visas i kassan vid ankomst och ID-uppgifter måste stämma överens med remiss, journal och handlingar. Om ej dessa handlingar finns eller säkert stämmer, så får vi inte ta emot dig och du kan drabbas av extra avgifter.