Ingvar Lengstam hudläkare hos SkinDoc

Ingvar Lengstam, hudläkare

ph Läkare

Ingvar Lengstam är specialistläkare i dermatologi (hudläkare) sedan 1992. Till största delen har han varit verksam vid Hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset där han de sista sju åren var ansvarig för diagnostik och behandling av hudtumörer / hudcancer såsom basaliom (basalcellscancer), skivepitelcancer samt malignt melanom.

Dr. Lengstam har specialkunskaper och särskilt intresse beträffande frysbehandling (kryokirurgi) av såväl godartade som elakartade (maligna) tumörer i allmänhet och på näsa och ögonlock i synnerhet. Han är också en mycket kompetent hudkirurg och opererar skickligt och gärna hudförändringar såväl i ansiktet såsom på kroppen i övrigt.

Dr Lengstam har också arbetat på flertal hudmottagningar, både estetiskt, kirurgiskt och såsom allmän hudläkare och har en bred kompetens/erfarenhet när det gäller hudsjukdomar i övrigt såsom exempelvis eksem, psoriasis och acne.