Långa väntetider för hudcanceroperationer ansiktet

ph Nyheter

Sedan årsskiftet har SLL (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen) ändrat vårduppdrag och avtal till flera olika vårdgivare. Både vi och andra (exempelvis Karolinska sjukhuset) har fått nya avtal/uppdrag. Dessa politiska beslut innebär att väntetiderna för att operera hudcancer i ansiktet idag överskrider långt mer än vårdgarantins 3-månadersgräns. Vi har patienter som fått besked om >1 års väntan på sin hudcanceroperation i ansiktet.

Vi och andra kliniker har informerat SLL i god tid om att vi såg denna situation. Vi på SkinDoc har även erbjudit vår hjälp och förslag till lösningar. Men ännu finns ingen indikation på ändrade beslut, ändrat uppdrag eller lösning från SLL. Vi är därför tills vidare bakbundna och måste bara hänvisa till SLL.

Du som nu drabbas av besked om långa väntetider på ansikts-operationer, framförallt av basalcellscancer, kan göra följande:

  • Använd vårdgarantin: Så snart operations-remiss är skickad, kan du ringa remissmottagaren (eller via 1177.se) och be om besked och beslut gällande planerat operationsdatum eller operationstidpunkt. Om väntetiden då beräknas vara mer än 3 månader, så gäller vårdgarantin. Du ska då kontakta vårdgarantikansliet. Vårdgarantikansliet har möjligheter att hjälpa dig till snabbare vård. Vi på SkinDoc kan också hjälpa till om vårdgarantikansliet eller handläggare kontaktar oss med separata förfrågningar.
  • Om du inte får god hjälp eller operation inom ramen för vårdgarantin, så kan du också ringa ansvariga handläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL. De har växelnummer 08-123 132 00. Fråga efter upphandlare eller handläggare för hudcanceroperationer ansikte. Det är de tjänstemännen som är ansvariga för regler, avtal och upphandlingar. De är vanligen glada för information om vad som inte fungerar i sjukvården.

/Administrationen på SkinDoc