Inte varit hos oss förut?
VÄLKOMMEN SOM NY PATIENT !

Vi jobbar med specialiserad hudsjukvård och styrs av en mängd regler och avtal. Framförallt är det Stockholms Läns Landstings krav. Se nedan hur du enklast kommer som patient till hudläkare oss.

OBS! Du som bokar genom ditt försäkringsbolag behöver inte läsa detta, ditt försäkringsbolag sköter bokningen.

Placeholder

Hur Du enklast blir ny patient hos oss

Remittera till hudläkare

Be om remiss

Du har enligt patientlagen rätt att välja oss om din läkare skickar remiss till hudläkare. Oavsett var Du bor i Sverige! Vi blir glada om Du som patient väljer att be om oss. Vi ger gärna din läkare service och info om praktikaliteter och formaliteter om Din läkare önskar.

Info till remittenter

Remittera till hudläkare

Ring och boka återbesök

Om du varit hos oss tidigare och behöver fortsatt hjälp med samma/liknande problem som du varit hos oss för tidigare så behöver du inte remiss. Du ringer då 08 55003570 och bokar återbesök.

Innan vi får boka …

Vi måste pröva din rätt till specialisthudsjukvård. En mängd regler finns. Enkelt tolkat så gäller att problem som husläkare av praxis hanterar, måste vi först hänvisa till husläkaren. Alla nya patienter prövas enligt;

  • Remiss inkommer

    Vi registrerar remiss och datum enligt remiss- och vårdgarantiregler

  • Specialistsjukvård?

    Din remiss prövas utifrån en mängd (landstings-)regler. Framförallt kontroll om problemet är specialistsjukvård.

  • Du får bokning eller återkoppling

    Vi ringer eller kallar via brev och meddelar dig bokningsbeslut och bokad tider. Önskemål om tid/datum kan alltid ges i remiss/egenremiss.


Vårdgarantin [Källa: SLL / 1177.se]

Vårdgarantin gäller planerad vård som är beslutad av läkare. Vårdgarantin gäller inte om du söker vård över landstingsgränserna.

30 Dagar Det ska ta högst 30 dagar att få komma till en specialist inom detta område från det att en läkare beslutat om remiss (remissdatum)
Vi tillämpar vårdgarantin och hjälper dig om den riskerar överskridas hos oss. Om du blivit remitterad till annan hudmottagning och har prognos på att få vänta >30 dagar, så ring den läkare/vårdcentral som skickade remissen och be dem ställa om remiss till oss. Vi får ofta vårdgarantiremisser från kringliggande landsting.

90 Dagar Om läkare bedömt att du behöver behandling ska den inledas så snart som möjligt (enligt önskemål och dialog med dig som patient). Behandling ska starta senast 90 dagar efter beslut om behandling (besök).
Vi frågar alltid när det passar dig att få behandling, kirurgi eller motsvarande. Om du efter besöket önskar annan tidpunkt, vänligen ring oss.

PATIENT I HELA SVERIGE HAR RÄTT ATT VÄLJA REMISS TILL OSS

Oavsett vilket landsting eller bostadsort, så har patienten rätt att välja remiss till oss enligt patientlagen. Hemmalandstingets remissregler gäller likvärdigt för remiss över landstingsgränsen till oss. Ingen specialistsjukvårdsremiss eller särskild prövning behövs utan vanlig remiss gäller. Ingen kostnad får drabba den som remitterar. Om resa från annat landsting så måste patienten dock betala eventuell resa själv.

”Misstänkt hudcancer, dess förstadier och relaterade bedömningar är alltid specialistsjukvård och giltigt att boka.
Hudsjukdomar där husläkaren bedömt eller behandlat, men önskar vår hjälp, är också nästan alltid också giltigt.Tolkning av regelverket (som är svår)