Sveriges enskilt största hudläkarmottagning utanför sjukhus*

AKADEMI

I läkarteamet finns flera forskarkompetenta specialistläkare och specialister med särskilda intresseområden. Kliniska studier är vi väl organiserade för. Vi har populära och ofta anlitade externa föreläsare och vi bjuder gärna på kunskap till media och allmänhet.


UTBILDNING

Det vore slöseri om vi inte skulle lära ut våra specialistkunskaper till. Vår särskilda satsning "Hudkirurgiska utbildningsmottagningen" tar emot läkare under specialistutbildning (ST-läkare) från hela Sverige för en periods utbildning i specialiserad hudkirurgi.

Topp-team

Förutom ca 16st specialistläkare, flera specialistutbildningsläkare och gästande läkare, så har vi ett vi våra kompetenta och serviceintresserade läkarassistenter och administrativa personal ser till att allt funkar praktiskt. Hela teamet jobbar hårt för bästa service till både våra patienter och våra remittenter. Idéer tas gärna emot och implementeras i verksamheten kontinuerligt.


Många tekniker

Mottagningen arbetar med en mängd tekniker däribland dermatoskopi, avancerad hudkirurgi med fokus på ansiktet, laser, injektionsbehandlingar, epikutantest mot kontaktallergi, kemisk peel, PDT (photodynamisk terapi), avancerade frysbehandlingar, systembehandlingar mot hudsjukdomar och många andra effektiva behandlingstekniker och metoder.


* Storlek baserat på tillgängliga nyckeltals sammanvägning av utförda specialistläkarbesök, utförda procedurer/kirurgi, antal systembehandlingar, antal hittade och omhändetagna maligna hudförändringar (hudcancer), lokaler/faciliteter mm. Mätetal avser endast offentligt finansierad sjukvård.


Transparent redovisning

  • Ägare och driftsform: Capio SkinDoc är sedan 2021-02-01 en del av Capio-koncernen. Läs mer..
  • Kollektivavtal och anställningskategorier/avtalsområden: Ansökan om arbetsgivarorganisations är inskickad och under behandling. Vi agerar i alla regler såsom vi skulle verka under kollektivavtal. Gäller både specialistläkare, klinisk personal och administrativ personal.
  • Capio SkinDoc jobbar aktivt med kvalitetsarbete, kvalitetssäkring och ledningssystemsstöd. Vi deltar nu i Capio Specialistklinikers kvalitetsredovisning. Läs mer...
  • Vi deltar i officiellt registrerade kvalitetsregister enligt socialstyrelsens riktlinjer för obligatoriska och frivilliga kvalitetsregister, vi registrerar aldrig någon patient i frivilliga register utan patientens dokumenterat mottagna föregående information och godkännande.
  • Styrelse/ekonomi: Se officiell info via allabolag.se
  • VD & Verksamhetschef: Per-Håkan Olausson