Skabb – Patientinformation

ph Artiklar Leave a Comment

[x_text class=”man”][dropcap]S[/dropcap]kabb är ett litet djur/parasit som finns både människo- och djurvarianter av och den som smittar mellan människor heter Sarcoptes scabiei homini, det finns andra skabbdjur som smittar mellan djur. Allergi som snabbt utvecklas mot skabbdjurets avföring ger stark klåda. Det är inte hygienrelaterat vem som drabbas utan det är en kontaktsmitta, nära kontakt krävs. Det krävs behandling för att bli av med den och då diciplinerad samtidig behandling av personer med nära kontakt.[/x_text]

Skabbdjuret

Skabbdjuret är ca 0,3–0,4 mm stort. Man kan se det med blotta ögat, men det är svårt. Det är nästan genomskinligt och därför ser man i första hand gångarna som djuret gör mycket ytligt i huden.

Symptom av skabb

Skabb kan misstolkas som eksem, nässelutslag eller annan infektion och ibland är det svårt att misstänka och hitta skabb. Det är inte djuret i sig som kliar utan personen som smittats för första gången utvecklar snabbt (ca 2-6 veckor) en allergi mot skabbdjurets avföring. Denna allergi ger inflammation och klåda i huden, som både orsakar rivning och hudförändringar i sig. Knottror i huden innehåller vanligen inga skabbdjur utan är resultat av inflammationen eller kliande. Varje person bär vanligen bara på ca 6-10 skabbdjur.

Om någon återsmittas så är personen redan allergisk mot skabbdjurets avföring och vid återsmitta kan klådan starta redan efter någon dag.

Klåda på natten, till och med så att personen vaknar av klåda, kan ge misstanke om skabb eftersom klådan är värst på natten. Vanliga lokalisationer är handleder/händer och upp mot underarmar och underliv. Klådan brukar vara värst på bålen (framförallt magen, som gärna kan få småknottrigt utseende), underlivet och armar. Ovanför halsen finns ingen smitta och vanligen inte mycket klåda.

Hur smittar skabb?

Det krävs direkt hudkontakt för att bli smittad. Vanligtvis krävs mer tät och långvarig hudkontakt för smitta. Snabba kramar, handslag mm kan betraktas som ofarliga och överför inte smitta. Det vanligaste sättet att smittas är sexuell eller intim kontakt hud- mot hud. Även inom familjer (ex kramar, tätt sittande i TV-soffa mm) samt vård och umgänge med småbarn. Utbrott kan också ske på förskola eller inom vården.

Många anser det som osannolikt men det är ändå möjligt att få överföring av skabb via handdukar, sänglinnen mm. Skabbdjur hoppar inte, de flyger inte utan tät kontakt krävs. Djuret överlever dåligt (några få dagar) utanför människa.
handeksem fingrar och naglar

Diagnos

Det finns inga fungerande blodprov för att diagnostisera skabb hos människa (hos djur finns dock sådana test men de fungerar inte på människoskabb). Eftersom behandlingen är så besvärlig och skabbsmitta kräver behandling av flera personer, ibland hela kedjor av kontakter, så är det viktigt med korrekt diagnos av iallafall första fallet bland några närstående som kliar sig.

Skabbdjuret kan hittas i änden på de små karakteristiska gångar som djuret gör och framförallt finns på händer, vid handleder och basen på fingrar. Där kan läkaren ta fram djuret med ytligt plockande med nål och verifiera i mikroskop. Vissa läkare är kompetenta att se skabbdjuret utan nål, med hjälp av dermatoskop (instrument som undersöker med direkt kontakt mot huden).

Faktorer som kan ge misstanke är var klådan sitter, misstänkta gångar i huden, klåda hos närstående, nattlig star klåda. Hos en del utvecklas också kallad ”dermografism” (= skrivhud), som kan testas genom att tryck/riva mot rygg-hud, som då efter någon till några minuter kan utveckla ett svullet, utstående utslag där pennan/pinnen dragits – man kan nästan skriva på huden. Detta utslag försvinner efter en stund.

Behandling av skabb är jobbigt

Skabbdjur är socialt mycket besvärande eftersom det kan få konsekvenser för omgivningen/närstående. Behandling är också praktiskt besvärlig pga att det inte finns några bra tabletter. Därför är det viktigt att åtminstone första fallet i en misstänkt grupp/familj diagnostiseras med verifiering av skabbdjuret i mikroskop eller dermatoskop.

Behandling sker med ett receptfritt liniment som alla kan köpa på apotek. För att det ska fungera så är det viktigt att följa instruktion noggrannt. Varje kvadratmillimeter av kroppen ska vara täckt av detta liniment i 24h. Ej ansikte/huvud på alla > 2år (småbarn <2år ska också behandla huvud och hårbotten) men annars hela kroppen, inklusive rygg, underliv, mellan tår, händer mm. Vid tvätt, dusch eller toabesök kan linimentet torkas/tvättas bort och måste då omedelbart följas av ny smörjning så att hela hudytan är täckt i 24h. Instruktioner finns i bipacksedeln till linimentet. Fråga på ditt apotek.

Ny behandling efter 7-10 dagar

Skabbdjuret lägger ägg, som kan kläckas efter ca 1 vecka, därför brukar en upprepad behandling ca 7-10 dagar efter första behandlingen rekommenderas. Vid korrekt utförd behandling 2ggr är därefter upprepad behandling mycket sällan nödvändig.

Berätta för närstående och intima kontakter om skabb så att de också behandlar samtidigt

Det är mycket viktigt att alla som haft nära kontakt under klådperioden får information och behandlas samtidigt. Eftersom det tar ca 2-6 veckor från smitta till att klådan kommer, så är det viktigt att nära kontakter behandlar sig även om de inte har symptom. Familj, sexuella kontakter och eventuell vård- och dagispersonal ska informeras.

Svårigheter med behandling mot skabb

Behandlingen med liniment fungerar mycket bra om instruktion följs. Risken för att någon nära kontakt har kvarvarande skabb, eller att behandling inte gjorts samtidigt är dock stor. Skabb kan då studsa fram och tillbaks i en kontaktkrets eller familj som inte syncar sina behandlingar.
skabbgång

Parallell behandling mot skabbeksemet och klådan

Klådan och den trasiga huden får eksem och ibland också sekundär infektion. Efterbehandling med stark kortisonkräm (grupp III) över hela ytor/områden som kliar några dagar till ca en vecka efter skabbehandling är ofta tacksamt och minskar mycket snabbare klådan och besvären och ger snabbare utläkning. Detta kräver recept från läkare.

Dela denna info

[x_text]©SkinDoc – Allt innehåll och information är unikt framtaget och skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Användning är endast tillåtet för privat, icke-kommersiellt bruk samt för husläkares bruk till sina patienter. All kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd från SkinDoc. Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.
Foto: © Anders Hallén & SkinDoc – om reproduktion önskas kontakta oss för godkännande, tryckoriginal och mer att välja på.[/x_text]

Lämna ett svar