Vårtor – Patientinformation

ph Artiklar Leave a Comment

[dropcap]V[/dropcap]Vanliga vårtor skapar mycket frustration och är egentligen en smitta. Om du blir smittad av 1 av de ca 150st olika vårtvirus som finns, så finns risk att huden reagerar genom en utväxt (vårtan).

Symptom

Det finns lite olika växtsätt på själva utväxten/vårtan beroende på var vårtan sitter samt andra faktorer. Det finns plana vårtor (verruca plana), kraftigt utstående vårtor och flikartade vårtor (verruca filiformis) samt vårtor i underlivet (kondylom)

Behandling

Ingen behandling finns som riktas mot själva smittan ( = vårtviruset )
Alla behandlingar syftar till att platta till eller minska storleken på utväxten ”vårtan”. Eftersom det är en smitta så anses läkare vara outbildad som hävdar bot av vårtan genom kirurgi, ”laser” eller ”frysbehandling”. Likaså syftar hemmabehandlingar och produkter till att hålla utväxten så liten som möjligt.

Orsak

Orsaken är smitta med ett vårtvirus (humant papillomvirus = HPV). Det finns ca 150 olika vårtvirus. Smittan är så vanlig i offentliga miljöer och i umgänget med andra att det i praktiken inte går att undvika eller skydda sig.

Problem efter behandlingar

Förutom den mycket stora risken för återfall efter kirurgiska eller manuella behandlingar så skapas risk för permanenta problematiska (eller fula) ärrbildningar. Särskilt problematiskt är detta på belastningsytor på fötter och många fotbollskarriärer har hindrats pga ärrbildande vårtbehandlingar som kan skapa permanent belastningssmärta. Vi rekommenderar därför försiktighet med behandlingar, att aldrig göra kirurgi och uppmuntrar istället till daglig egenvård.

Behandling av vårtor

Vårtor försvinner när kroppens immunförsvar hittar vårtviruset och angriper det. Det anses att immunförsvaret lättare hittar viruset om vårtan är irriterad och under ständig läkning. Detta går att åstadkomma på många sätt, exempelvis med vårtmedel och ständig filning med valfri fil.

För vårtor i underlivet (kondylom) kan immunmodulerande eller irriterande läkemedel hjälpa immunförsvaret att hitta och angripa vårtviruset, men kondylompreparaten fungerar dåligt utanför underlivet.

Allmänna råd

Undvik sätta hopp till att vården eller andra behandlare ska ”ta bort” din vårta. Risken är bara att vården då skapar permanenta ärrbildningar som både blir fula och kan ge smärtproblem. Skapa istället ständig irritation och håll vårtor så platta och nedfilade som möjligt, eventuellt med hjälp av receptfria vårtmedel, tejpning eller andra hemmabehandlingar.

Restriktioner?

Vårtvirus är mycket vanliga i vår omgivning och det finns ingen anledning till att gå runt och känna sig smittsam, sannolikt är de flesta som man får kontakt med redan immuna mot det vårtvirus som du har. Precis såsom många barnsjukdomar så är problemet mer envist, långvarigt och svårläkt hos vuxna som drabbas av ett vårtvirus för första gången.

Remiss? Specialistsjukvård?

Enligt praxis, avtal och gällande regler så får vi inte boka för åtgärd av virusvårtor i specialistsjukvården. Likaså, vill vi avråda enligt ovanstående från att söka sjukvårdsåtgärder för vårtor och istället uppmuntra till (fortsatt) flitig egenvård.

Dela denna info

©SkinDoc – Allt innehåll och information är unikt framtaget och skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Användning är endast tillåtet för privat, icke-kommersiellt bruk samt för husläkares bruk till sina patienter. All kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd från SkinDoc. Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.
Foto: © Anders Hallén & SkinDoc – om reproduktion önskas kontakta oss för godkännande, tryckoriginal och mer att välja på.

Lämna ett svar